ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)

Creative Electronics Education


            ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นมีความยืดหยุ่นในการออกแบบเพื่อต้องการประมวลผลสัญญาณที่มีหลายๆ อินพุตและหลายเอาต์พุต สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของวงจรปรับจูน ประมวลผลที่ซับซ้อนได้หลายแบบ หลายขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรม  ทำให้การออกแบบวงจรหรืออุปกรณ์ต่อร่วมไม่มาก สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, บันทึกผลได้ในบอร์ดเดียว, ที่สำคัญเราสามารถออกแบบให้ปรับแต่งการทำงานผ่านการรับสั่งงานได้ทันที
              เราจะเห็น ไมโครคอนโทรลเลอร์มากมายหลายค่ายที่มีการแข่งขันระหว่างกันเช่น Microchip, Atmel, Fujitsu, ST, Infineon, NXP, Freescale เป็นต้น  รวมทั้งค่ายใหม่ที่ต้องการเขามามีส่วนแบ่งอีกหลายที่ แต่ในที่นี้เราขอแนะนำของ Atmel กับโครงการ  Arduino ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการให้ใช้งานฟรีทั้งการใช้บอร์ด และโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Open soure) จากรูปที่แสดงข้างล่างนี้จะเป็นตัวอย่างบอร์ดทดลองและโปรแกรมพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

ArduinoNanoUSBCable

  Arduino Nano

arduino_due_in_hand

 Arduino Mega 2560
arduino_transparent
Arduino Uno

arduino-diecimila

 Arduino Diecimila

ArduinoEnvironment

           การพัฒนาโครงงานต่างๆ ด้วยบอร์ด Arduino นั้นในปัจจุบันมีเพิ่มขั้นเรื่อยๆ และได้มีการแชร์โปรแกรม แนวความคิด วงจรที่ใช้งานร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้หรือท่านที่ต้องการนำไปพัฒนาโครงงานที่มีความซับซ้อนมากๆ ด้วยเช่นกัน แนะนำเข้าไปที่เว็ปไซต์ http://www.arduino.cc 

ข้อมูลอ้างอิง
1. http://www.arduino.cc

 www.CreativeEEd.com


 гималайская соль в бане монтаж