เพาเวอร์ออดิโอแอมป์แบบใช้ไอซีสำเร็จ

Creative Electronics Education


68w-lm3886-amplifier

 http://electronics-diy.com/68w-lm3886-amplifier.php

IC AMP

http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000145.pdf

 

            จากรูปข้างบนจะเป็นตัวอย่างเพาเวอร์ออดิโอแอมป์ที่ใช้ไอซีสำเร็จในการออกแบบ  ทั้งนี้ปัจจุบันการพัฒนาไอซีเพาเวอร์ออดิแอมป์นั้นมีมากขึ้น  เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้งานและการออกแบบ  ทั้งนี้ช่วยให้ผู้ออกแบบใช้เวลาและอุปกรณ์ในวงจรน้อยลง ดูแลรักษาได้ง่าย  อีกทั้งราคาถูกว่าเมื่อก่อนมาก ทั้งที่คุณภาพสูงพอสมควร เช่นอย่างเช่น ไอซีเบอร์ LM3886 หรือ TDA25xx เป็นต้น แต่จุดด้อยของการใช้ไอซีอยู่ตรงที่ในกรณีที่เราต้องการกำลังขับสูงๆ ประมาณ 200 วัตต์ขึ้นไปนั้น  ก็จะไม่ค่อยมีไอซีให้เราเลือกใช้งานนั้นเอง       

www.CreativeEEd.com

 

 

 где купить рубашку мальчика