เพาเวอร์ซัพพลาย(PSU)

Creative Electronics Education


linear PSU_1

 ATX Linear Power Supply for Computer Audio Fanless HDPLEX PC has been tested successful
http://www.hd-plex.com/blog/htpc-hardware/linear-power-supply-for-computer-audio-fanless-hdplex-pc-has-been-tested-successful/

Switching PSU_1

 HP-300 500W DC 12V To DC Dual 32V Switching Boost Power Supply Board
http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-HP-300-500W-DC-12V-To-DC-Dual-32V-Switching-Boost-Power-Supply-Board/850280468.html

           เพาเวอร์ซัพพลายหมายถึง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (DC Power Supply Unit:PSU) โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  กลุ่มของวงจรแบบลิเนียร์ (รูปที่แสดงข้างบนที่ 1) และกลุ่มของวงจรแบบสวิตชิ่ง (รูปที่แสดงข้างบนที่ 2) ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไป  ทั้งผู้ใช้งานควรเลือกวงจรให้เหมาะสมกับระบบของเราซึ่งจะช่วยให้วงจรทำงานได้มีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณที่เหมาะสม

PSU L_5

 20 kHz Switcher versus Linear Performance
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
  1. แบบลิเนียร์ (LINEAR)
  2. แบบสวิตชิ่ง (SWITCHING)


ข้อมูลอ้างอิง
  1. http://www.hd-plex.com/blog/htpc-hardware/linear-power-supply-for-computer-audio-fanless-hdplex-pc-has-been-tested-successful/
  2. http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-HP-300-500W-DC-12V-To-DC-Dual-32V-Switching-Boost-Power-Supply-Board/850280468.html
  3. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF

 www.CreativeEEd.com


 игры для дев