เกี่ยวกับเรา

Creative Electronics Education


            เราอยู่เบื้องหลังของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ในเรื่องของการออกแบบวงจร,  แนวคิดในการพัฒนาวงจรให้เกิดขึ้น  การพัฒนาระบบต่างๆ ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น อย่างเช่น
                  1. กลุ่มของการออกแบบระบบส่องสว่าง
                  2. กลุ่มไมโครคอนโทรลเลอร์

castaldi03

Villa in Bergamo               

 http://www.studiopavoni.com/en/progetti.html


                  3. กลุ่มเพาเวอร์ชาร์จเจอร์ทั้งโทรศัพท์มือถือและรถกอล์ฟ
                  4. กลุ่มระบบทำความเย็นแอร์คอนดิชั่นเนอร์ 

283534-1673738971_1_640

Lester Electrical Club Car 48 Volt Golf Cart Battery Charger – Lester 48V/13A

https://www.shopadvisor.com/p/ERSE087U7EUPKHE4NZ2LHE712J7S/club-car-48-volt-golf-cart-battery-charger-lester-48v-13a-lester-electrical


                  5. กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์  เพาเวอร์ซัพพลาย, ดีซี ทู ดีซี,  เพาเวอร์คอนโทรล 
                  6. กลุ่มเครื่องเสียง   

123

4A To 6A 24V Switching Power Supply Board AC-DC Power Module

http://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html


          ทั้งนี้เราต้องการเป็นส่วนช่วย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมไปด้วยกัน ตามแนวคิด ความรู้ ช่องทางของการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งต้องการพัฒนารูปแบบการบูรณาการความคิด ด้วยวิธีการต่างๆ (Education Solution) เพื่อเป็นส่วนของการศึกษาและพัฒนาความคิดขึ้น

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.studiopavoni.com/en/progetti.html

2.https://www.shopadvisor.com/p/ERSE087U7EUPKHE4NZ2LHE712J7S/club-car-48-volt-golf-cart-battery-charger-lester-48v-13a-lester-electrical

3. http://www.xscyz.com/index.php?main_page=product_info&products_id=191


   www. CreativeEEd.com


детский светильник