อินเวอร์เตอร์ 12Vdc to 220Vac

Creative Electronics Education


Untitled-1 copy


                  อุปกรณ์หนึ่งที่อาจจะต้องมีการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ คือ  อินเวอร์เตอร์นั้นเอง  ทั้งนี้อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ (ในแบตเตอรี่ 12V)  ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (220Vac/50Hz)  ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้พลังงานไฟฟ้า  ที่เราเก็บไว้ได้นำมาใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ภายในบ้านที่เรามีได้ทันทีและความสะดวก  แต่ในการนำอินเวอร์เตอร์เข้ามาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นั้น เราจะต้องยอมรับพลังงานสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-15 เปอร์เซ็นต์  ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์นั้นๆ
Pure sine wave VS modified sine wave
Fact sheet: Pure sine wave VS modified sine wave
http://www.ebay.com.au/gds/Fact-sheet-Pure-sine-wave-VS-modified-sine-wave-/10000000177654483/g.html
      อินเวอร์เตอร์ที่เราจะพบเห็นทั่วไปจะมี 2 กลุ่มคือ อินเวอร์เตอร์ที่ให้กำลังฟ้าทางด้านเอาต์พุตเป็นแบบรูปไซน์เวฟ (Pure Sine WaveInverter) และแบบเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม (Modified sine wave) ดังในรูปสัญญาณเอาต์พุตที่แสดงข้างบน นอกจากนี้การสังเคราะห์สัญญาณเอาต์พุตที่ออกมานั้นยังแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำและความถี่สูงอีกด้วย  ทั้งนี้ก็จะทำให้ขนาด และ   ประสิทธิที่เกิดขึ้นจากอินเวอร์เตอร์ที่แตกต่างกันดังรูปข้างล่าง (รูป 1 แบบใช้หม้อแปลงความถี่สูง และรูป 2 แบบใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำ)
Jual-Power-Inverter
Jual Power Inverter Terlengkap 
http://www.alatukurdigital.com/jual-power-inverter-terlengkap

DC-to-AC-Inverter

 with Low Battery Protection and Special LED Display Design
Sako Electrical Group Co. Ltd

ตัวอย่าง วงจรอินเวอร์เตอร์เอาต์พุตแบบ modified sine wave

220v-power-inverter-circuit-inverter-schema

220v-power-inverter-circuit-inverter-schema_1

SG3524 DC AC İNVERTER PROJESİ 250W 5000W

http://320volt.com/sg3524-dc-ac-inverter-projesi-250w-5000w


ตัวอย่าง วงจรอินเวอร์เตอร์เอาต์พุตแบบ Pure sine wave 

555 Half Bridge Signwave Power Inverter 2

555 sine wave inverter schematic

http://www.electro-tech-online.com/threads/555-sine-wave-inverter-schematic.116891/


ข้อมูลอ้างอิง

1. http://solar.smps.us/sinewave-inverters.html

2. http://www.electro-tech-online.com/threads/555-sine-wave-inverter-schematic.116891/

3. http://320volt.com/sg3524-dc-ac-inverter-projesi-250w-5000w

4. http://www.alatukurdigital.com/jual-power-inverter-terlengkap

5. http://www.ebay.com.au/gds/Fact-sheet-Pure-sine-wave-VS-modified-sine-wave-/10000000177654483/g.html


 www.CreativeEEd.com

точечные светильники потолочные