วงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์

Creative Electronics Education


         วงจรดีซี ทู ดีซี (DC to DC) หรือเรียกว่าวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Converter) จากกระแสตรงเป็นกระแสตรง จะถูกใช้งานมาในกลุ่มของการจัดการบริหารพลังงานไฟฟ้า (Power Management), กลุ่มพลังงานสะอาด (Green Power), หรือกลุ่มพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากจากกลุ่มพลังงานที่กล่าวจะให้แรงดันไม่สูงมาก ดั้งจึงต้องมีวงจรคอนเวอร์เตอร์เข้ามาเป็นตัวกลางที่จะจัดการพลังงานที่ต้องการและพลังงานที่มีให้สามารถใช้งานร่วมกัน ได้อย่างเหมาะสม และในรูปข้างล่างจะเป็นลักษณะของวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ทั้งแบบสวิตชิ่งและแบบลิเนียร์ตามลำดับ 
ibc-dc-dc-converter-intermediate-bus-34146-7658565
       IBC DC/DC converter / intermediate bus (6.9 – 13.2 V, max. 25 A | BMR457 series)                          http://www.directindustry.com/prod/ericsson/ibc-dc-dc-converters-intermediate-bus-34146-1528699.html

quarter-brick-dc-dc-converter-ref-design

Quarter Brick DC/DC Converter Reference Design
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=Quarter-Brick-DC/DC-Converter

HTB1JjiJFVXXXXb_XFXXq6xXFXXXf

lt1083cp linear regulated DC power supply board
http://www.aliexpress.com/store/product/lt1083cp-linear-regulated-DC-power-supply-board-dual-output-linear-power-HIFI-Finished-board/911703_1992839359.html

 

            ในส่วนของวงจรคอนเวอร์เตอร์ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบสวิตชิ่งมากกว่า ทั้งนี้เพราะการแปลงผันกำลังไฟฟ้าในกลุ่มพลังงานที่กล่าวนั้น จะมีปริมาณกระแสสูงแต่แรงดันต่ำ  ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานมากในการเลือกใช้คอนเวอร์แบบลิเนียร์ และที่สำคัญคอนเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนั้น ยังมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  1. วงจร ดีซี ทู ดีซี (Linear Converter)
  2. วงจร ดีซี ทู ดีซี (Switching  Converter)
ข้อมูลอ้างอิง
  1. http://www.directindustry.com/prod/ericsson/ibc-dc-dc-converters-intermediate-bus-34146-1528699.html
  2. http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=Quarter-Brick-DC/DC-Converter
  3. http://www.aliexpress.com/store/product/lt1083cp-linear-regulated-DC-power-supply-board-dual-output-linear-power-HIFI-Finished-board/911703_1992839359.html

www.CreativeEEd.com


 game online