วงจร ดีซี ทู ดีซี (Linear)

Creative Electronics Education


            สำหรับวงจรดีซี ทู ดีซี (DC to DC) แบบลิเนียร์นั้น โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นในลักษณะของการลดทอนแรงดันอินพุต (Buck converter) มากกว่า เพิ่มแรงดัน (ฺBoot converter) ที่เอาพุตครับ ทั้งนี้การเพิ่มแรงดันนั้นจำทำให้การออกแบบซับซ้อมมากขึ้นและมรวงจรหลายส่วน โดยในที่นี้จึงขอกล่าวถึงการลดทอนแรงดันอินพุต เป็นหลักซึ่งจะเกี่ยวกับไอซีสำเร็จและเป็นที่นิยมใช้กัน ทั้งนี้การใช้ไอซีนั้น ก็เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานและออกแบบวงจรต่างๆ เช่น ไอซี ตระกูล 78Lxx,79Lxx แบบทั่วไป แบบที่สองจะเป็นแบบ LDO (Low-Dropout Regulator) หรือเป็น กลุ่มที่จะช่วยให้เกิดพลังงานสูญเสียต่ำ ด้วยการลดแรงดันตกคร่อมในตัวเองให้น้อยที่สุด เช่นเบอร์ MCP1727, LM2936 และกลุ่มที่สาม จะเป็นแบบปรับค่าแรงดันเอาพุตได้ (Adjustable Output) เช่นเบอร์ LM 317T และ LM337 เป็นต้นครับ และลักษณะโครงสร้างของวงจร (DC to DC) แบบลิเนียร์แสดงในรูปข้างล่างนี้

1

linear-regulator

http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/_detail/microcontroller-projects/electronic-circuits/linear-regulator.png?id=microcontroller-projects:electronic-circuits:program-regulator-voltage


s22_assy

 linear regulated power supply (PSU)

http://www.amb.org/audio/sigma22

               จากที่กล่าวมานั้น จะเป็นวงจร DC to DC แบบลดทอนแรงดันอินพุต (Buck converter) เป็นส่วนใหญ่และนิยมใช้กัน แต่บางครั้งก็อาจจะมีวงจรที่ต้องการพลังงานสูงๆ แบบลิเนียร์นี้เช่นกัน แต่จะใช้การออกแบบใหม่ให้ภาคขับกำลังที่เอาต์พุตจ่ายกระแสได้สูงขึ้น โดยการใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ หรือเพาเวอร์มอสเฟต เพื่อให้มีความสามารถของการจ่ายกระแสและแรงดันที่มีคุณภาพครับ.

ข้อมูลอ้างอิง
  1. http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/_detail/microcontroller-projects/electronic-circuits/linear-regulator.png?id=microcontroller-projects:electronic-circuits:program-regulator-voltage
  2. http://www.amb.org/audio/sigma22

 www.CreativeEEd.com


подоконник под дерево