ระบบโซล่าเซลล์ ตอน 2

Creative Electronics Education


การชาร์จเจอร์  การตรวจจับสัญญาณ และระบบควบคุม


                สำหรับในของ ระบบโซล่าเซลล์ ตอน 2 นี้จะให้ความสำคัญในส่วนของการชาร์จ แบตเตอร์การตรวจจับสัญญาณ และการควบคุมเป็นหลักทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญหลักๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  โดยส่วนใหญ่จะสามารถออกแบบตัวควบคุมทั้งหมดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งในกระบวนการชาร์จ วิธีการชาร์จ ปริมาณการชาร์จทั้งหมด การตรวจจับสัญญาณในส่วนของค่าแรงดันของโซล่าเซลล์ กระแส อุณหภูมิแบตเตอรี่ หรืออุณหภูมิแวดล้อม การควบคุมประมาณกระแส และแรงดันในการชาร์จ การดิสจ์ชาร์จ ปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ได้หรือใช้งานออกไป การรายงานผลการทำงาน  การส่งผลบันทึกการทำงานของระบบ การควบคุมทางไกลด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น

howitworks

 Diagrams gives you an idea of how your PV system will feed your home

 http://cowley-electrical.com/solar-pv-installations/how-does-it-work.html


WSDL-4.7-DefaultSize-Full

Weather Station Data Logger

http://sourceforge.net/projects/wmrx00


e4u-with-hands

1screenshot1

 The Elios4you app ensures energy

http://www.elios4you.co.uk/elios4you-app


              จากที่กล่าวนั้น เป็นส่วนของการจัดการระบบโซล่าเซลล์กับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ในเรื่องปริมาณการใช้พลังงาน พลังานที่มีอยู่ และการควบคุมการใช้พลังงานออกไปอย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตรายใดๆ กับระบบโดยรวมทั้งหมด นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดการกับพลังงานจากส่วนนี้ได้มากและครอบคลุมที่สุดนั้นเอง

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://cowley-electrical.com/solar-pv-installations/how-does-it-work.html

2. http://www.elios4you.co.uk/elios4you-app

3. http://sourceforge.net/projects/wmrx00


www.CreativeEEd.com


 купить станки для шиномонтажа