ระบบโซล่าเซลล์ ตอนจบ

Creative Electronics Education


โหลด   อินเวอร์เตอร์  สายส่งกำลัง  


              สำหรับ ระบบโซล่าเซลล์ ตอนจบ นี้ขอกล่าวถึงโหลด และสายส่งกำลังที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่เก็บได้ไปใช้งาน โดยแนวคิดของการนำโหลดมาใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์นั้น  ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นโหลดที่ใช้ระดับแรงดันที่กับแบตเตอรี่ สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามาเป็นตัวกลาง ในการแปลงผันกำลังไฟฟ้าใหม่ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไป  และยังเป็นส่วนประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับระบบได้มากพอควร

3W_LED_E27_0.20220157_std

3W LED E27 Light Bulb – 12VDC 250 Lumen

http://solarpower-mart.com/12vdc_system

2012-11-24_000127.1173449_std

9W LED Light -12VDC, 750 Lumen

http://solarpower-mart.com/12vdc_system


             แต่ทั้งนี้เราอาจจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะต้องพิจารณาเรื่องของกำลังไฟฟ้ารวมทั้งหมด (หน่วยเป็น วัตต์ ซึ่งเป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบุให้เราทราบ) เพื่อเลือกใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเหมาะสม แนะนำให้เผื่อปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างน้อย 5-10% ของพลังงานรวมทั้งหมด  รวมทั้งชนิดของการให้พลังงานไฟฟ้าที่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ในลักษณะที่เหมาะสม

2010122802130221211_12443417

Power Inverter (PI-5000W-12V)

http://www.cccme.org.cn/products/detail-3039373.aspx#


     ในส่วนของสายส่งกำลังไฟฟ้าเราต้องพิจารณาในเรื่องปริมาณกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก  และลักษณะการส่งในรูปของไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับแรงดันสูง  อย่างเช่น เราส่งกระแสตรงที่แรงดัน 12VDC (แรงดันแบตเตอรี่) ไปให้โหลดที่ใช้กำลังไฟฟ้ารวม 100 วัตต์ นั้นหมายความว่าปริมาณกระแสจะมากถึงประมาณ 100W/12V เท่ากับ 8.333A ซึ่งเราก็จะต้องเลือกขนาดของสายส่งที่เหมาะสมต่อไป ในทางกลับกันถ้าเราส่งที่แรงดัน 220V (จากอินเวอร์เตอร์ 12V to 220Vac) จะเหลือปริมาณกระแสเท่ากับ 0.4545 A เท่านั้น (ที่คำนวณนี้เป็นค่าประมาณใกล้เคียงให้ง่ายสำหรับพิจารณา) ในส่วนนี้จะมีข้อดีในเรื่องของขนาดสายส่งลดลงมากขึ้น 


การเลือกซื้อสายไฟ-4

How to choose a wiring cable for your car

http://talktotool.com/?p=795


km37505_20120622101446_657311444_fullsize

km37505_20120622101446_16703989_fullsize

ตารางเที่ยบขนาดสายไฟ VAF

http://www.thaitechno.net/t1/knowledge_detail.php?id=962&uid=37505


             สิ่งหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงในระบบคือ  การป้องกันกระแสเกินสำหรับการจ่ายพลังงานให้โหลด เพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุต่างๆ  โดยเฉพาะระบบอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://solarpower-mart.com/12vdc_system

2. http://www.cccme.org.cn/products/detail-3039373.aspx#

3. http://talktotool.com/?p=795

4. http://www.thaitechno.net/t1/knowledge_detail.php?id=962&uid=37505

 


www.CreativeEEd.com


 інтернет магазин іграшки