ติดต่อเรา

Creative Electronics Education


DSCN0675

         สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งอะนาลอกและดิจิตอล  (Analog and Digital Circuit), วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  (Power Electronic), ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  (EMC), วงจรในกลุ่มการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Management Solutions),  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller), ทั้งแนวทางการออกแบบเพื่อนำไปใช้งานจริง  แนวคิดการสร้างวงจรต้นแบบต่างๆ   หรือต้องการแนะนำเนื้อหาที่สนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

E-mail: CreativeEEd@hotmail.com

www.CreativeEEd.com

 

 

 освещение лестницы на второй этаж